O Titular infórmate sobre a súa Política de Privacidade respecto do tratamento e a protección dos datos de carácter persoal dos usuarios e clientes que poidan ser solicitados durante a navegación, ao comprar un produto ou ao contratar un servizo a través do sitio web https://orualdi.com

Neste sentido, o Titular garante o cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos persoais, reflectida na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e de Garantía de Dereitos Dixitais (LOPD GDD). Cumpre tamén co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas (RXPD).

O uso do Sitio Web implica a aceptación desta Política de Privacidade, así como as condicións incluídas no Aviso Legal.

Identidade do responsable

 • Responsable: O Rualdi S.L.
 • NIF: B32201790
 • Domicilio: rúa Clara Campoamor 15, 4ºA. 32002, Ourense – España.
 • Correo electrónico:  info@orualdi.com
 • Sitio web: https://orualdi.com

Principios aplicados no tratamento de datos

No tratamento dos teus datos persoais, o Titular aplicará os seguintes principios, que se axustan ás esixencias do novo regulamento europeo de protección de datos (RXPD):

 • Principio de licitude, lealdade e transparencia: o Titular sempre requirirá o consentimento para o tratamento dos datos persoais, que pode ser para un ou varios fins específicos, sobre os que o Titular informará o usuario previamente con absoluta transparencia.
 • Principio de minimización de datos: o Titular solicitará só os datos estritamente necesarios para o fin ou fins para os que os solicita.
 • Principio de limitación do prazo de conservación: o Titular manterá os datos persoais solicitados durante o tempo estritamente necesario para o fin ou os fins do tratamento. O Titular informará o usuario do prazo de conservación correspondente segundo a finalidade.

No caso de subscricións, o Titular revisará periodicamente as listas e eliminará aqueles rexistros inactivos durante un tempo considerable.

 • Principio de integridade e confidencialidade: os datos persoais solicitados serán tratados de tal maneira que a súa seguridade, confidencialidade e integridade estea garantida.

O Titular toma as precaucións necesarias para evitar ou acceso non autorizado ou uso indebido dos datos dos seus usuarios por parte de terceiros.

Obtención de datos persoais

Para navegares polo Sitio Web non é necesario que facilites ningún dato persoal.

Os casos nos que si proporcionas os teus datos persoais son os seguintes:

 • Ao contactares a través dos formularios de contacto ou enviares un correo electrónico.
 • Ao faceres un comentario sobre un artigo ou nunha páxina.
 • Ao comprares un produto ou contratar un servizo.
 • Ao inscribíreste nun formulario de subscrición ou nun boletín que o Titular xestiona con MailPoet.

Dereitos

O Titular infórmate que, sobre os teus datos persoais, tes dereito ao seguinte:

 • Solicitares o acceso aos datos almacenados.
 • Solicitares unha rectificación ou a cancelación.
 • Solicitares a limitación do seu tratamento.
 • Opoñéreste ao tratamento.

Non podes exercitar o dereito á portabilidade dos datos.

O exercicio destes dereitos é persoal e por tanto debe ser exercido directamente polo interesado, solicitándoo directamente ao Titular, o que significa que calquera cliente, subscritor ou colaborador que facilitase os seus datos nalgún momento pode dirixirse ao Titular e pedir información sobre os datos que ten almacenados e como os obtivo, solicitar a rectificación destes, opoñerse ao tratamento, limitar o seu uso ou solicitar a cancelación deses datos nos ficheiros do Titular.

Para exercitares os teus dereitos, tes que enviar a túa petición xunto cunha copia do Documento Nacional de Identidade ou equivalente ao enderezo de correo electrónico info@orualdi.com.

O exercicio destes dereitos non inclúe ningún dato que o Titular estea obrigado a conservar con multas administrativos, legais ou de seguridade.

Tes dereito á tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación perante a autoridade de control (neste caso, a Axencia Española de Protección de Datos), se consideras que o tratamento de datos persoais que che concirnen infrinxe o Regulamento.

Finalidade do tratamento de datos persoais

Cando te conectas ao sitio web para mandar un correo ao Titular, escribes un comentario nun artigo ou nunha páxina, te subscribes ao seu boletín ou contratas un produto ou un servizo, estás a facilitar información de carácter persoal da que o responsable é o Titular. Esta información pode incluír datos de carácter persoal, como poden ser a túa dirección IP, nome e apelidos, enderezo físico, enderezo de correo electrónico, número de teléfono e outras informacións. Ao facilitares esta información, dás o teu consentimento para que a túa información sexa recompilada, utilizada, xestionada e almacenada por O Rualdi S.L. só como se describe nestas páxinas:

Os datos persoais e a finalidade do tratamento por parte do Titular son diferentes segundo o sistema de captura de información:

 • Formularios de contacto: o Titular solicita datos persoais, entre os que poden estar nome e apelidos, enderezo de correo electrónico, número de teléfono e enderezo da páxina web, para atender as consultas do Usuario, e ofrecer información e demostracións dos produtos e servizos do Titular, incluídos os orzamentos.

Por exemplo, o Titular utiliza eses datos para dar resposta a mensaxes, dúbidas, queixas, comentarios ou inquietudes que poden ter os usuarios relativas á información incluída no sitio web, os produtos e os servizos que se prestan a través do sitio web, o tratamento dos datos persoais, cuestións referentes aos textos legais incluídos no Sitio Web, así como calquera outra consulta que o usuario poida ter e que non estea suxeita ás condicións do sitio web ou das condicións de contratación.

 • Formularios de comentarios: o Titular solicita datos persoais, entre os que poden estar nome e apelidos, enderezo de correo electrónico e enderezo de Sitio Web, coa finalidade de responder aos comentarios dos usuarios.
 • Formularios de contratación de produtos ou servizos: o Titular solicita datos persoais, entre os que poden estar nome e apelidos, documento de identidade (número de identificación fiscal, número de identificación de estranxeiro, pasaporte ou permiso de residencia), enderezo de correo electrónico, enderezo postal, número de teléfono e datos de pago (métodos de pago ou datos bancarios), coa finalidade de manter unha relación comercial co usuario, realizar o envíos dos pedidos, prestar os servizos contratados e realizar a facturación e o cobro dos produtos ou servizos contratados.

Existen outras finalidades polas que o Titular trata datos persoais:

 • Para garantir o cumprimento das condicións recollidas na páxina de Aviso Legal e as da lei aplicable. Isto pode incluír o desenvolvemento de ferramentas e algoritmos que axuden o Sitio Web a garantir a confidencialidade dos datos persoais que recolle.
 • Para apoiar e mellorar os servizos que ofrece este Sitio Web.
 • Para analizar a navegación dos usuarios. O Titular recolle outros datos non identificativos, que se obteñen mediante o uso de cookies que se descargan no computador do usuario cando navega polo Sitio Web, cuxas características e finalidade están detalladas na páxina de Política de Cookies.
 • Para xestionar as redes sociais. O Titular ten presenza en redes sociais. Se ti te fas seguidor/a nas redes sociais do Titular, o tratamento dos datos persoais rexerase por este apartado, así como por aquelas condicións de uso, políticas de privacidade e normativas de acceso que pertenzan á rede social que proceda en cada caso e que aceptaches previamente.

Podes consultar as políticas de privacidade das principais redes sociais nestas ligazóns:

O Titular tratará os teus datos persoais coa finalidade de administrar correctamente a súa presenza na rede social, informarte das súas actividades, produtos ou servizos, así como para calquera outra finalidade que as normativas das redes sociais permitan.

En ningún caso o Titular utilizará os perfís de seguidores en redes sociais para enviar publicidade de maneira individual.

Seguridade dos datos persoais

Para protexer os teus datos persoais, o Titular toma todas as precaucións razoables e segue as mellores prácticas da industria para evitar a súa perda, o seu mal uso, o acceso indebido, a divulgación, a alteración ou a destrución destes.

Os teus datos poderán ser incorporados a un ficheiro de lista de correo, do cal o Titular é responsable da xestión e o tratamento. A seguranza dos seus datos está garantida, xa que o Titular toma todas as medidas de seguridade necesarias e che garante que os datos persoais só se usarán para as finalidades dadas.

O Titular infórmate como Usuario de que os teus datos persoais non serán cedidos a terceiras organizacións, coa condición de que esa cesión de datos estea amparada nunha obrigación legal ou cando a prestación dun servizo implique a necesidade dunha relación contractual cun encargado de tratamento. Neste último caso, só levará a cabo a cesión de datos ao terceiro cando o Titular dispoña do consentimento expreso do Usuario.

Con todo, nalgúns casos pódense realizar colaboracións con outros profesionais; neses casos, requiriráselle consentimento ao usuario e informarase sobre a identidade do colaborador e a finalidade da colaboración. Realizarase sempre cos máis estritos estándares de seguridade.

Contido doutros sitios web

As páxinas deste Sitio Web poden incluír contido incrustado (por exemplo, vídeos, imaxes, artigos etc.). O contido incrustado doutras webs compórtase exactamente da mesma maneira que se visitases a outra web.

Estes sitios web poden recompilar datos sobre ti, utilizar cookies, incrustar un código de seguimento adicional de terceiros e supervisar a túa interacción usando este código.

Política de Cookies

Para que este Sitio Web funcione correctamente, necesita utilizar cookies, que é unha información que se almacena no teu navegador web.

Podes consultar toda a información relativa á política da recollida e tratamento das cookies na páxina de Política de Cookies.

Lexitimación para o tratamento de datos

A base legal para ou tratamento dos teus datos é:

 • O consentimento do interesado.
 • Execución do contrato ou a aplicación de medidas precontractuais co interesado, co fin de proporcionarlle ao Titular un produto ou servizo adquirido.
 • Para cumprir as obrigas legais.

Categorías de datos persoais

As categorías de datos persoais que trata o Titular son:

 • Datos identificativos.
 • Non se tratan categorías de datos especialmente protexidos.

Conservación de datos persoais

Os datos persoais proporcionados ao Titular conservaranse ata que solicite a súa supresión.

Destinatarios de datos persoais

 • MailPoet é un produto de Wysija SARL, sociedade rexistrada no Rexistro Mercantil de Marsella co número B 230 538 186 e domicilio social situado en 6 rue Dieudé, 13006 Marsella (Francia).

Máis información en: https://www.mailpoet.com

MailPoet trata os datos coa finalidade de ofrecer solucións para o envíos de correos electrónicos e de márketing ao Titular.

 • Google Analytics é un servizo de análise web prestado por Google, Inc., compañía de Delaware cuxa oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos («Google»).

Google Analytics utiliza cookies, que son arquivos de texto situados no teu computador, para axudar o Titular a analizar o uso que fan os usuarios do sitio web. A información que a cookie achega do uso do Sitio Web (incluído o enderezo IP) será directamente transmitida e arquivada por Google nos servidores de Estados Unidos.

Máis información en: https://analytics.google.com

Podes consultar como xestiona Google a privacidade no que respecta ao uso das cookies e outras informacións na páxina de Política de privacidade de Google: https://policies.google.com/privacy?hl=gl

Tamén podes ver unha lista dos tipos de cookies que utiliza Google e os seus colaboradores e toda a información relativa ao uso que fan das cookies publicitarias nestas ligazóns:

Navegación Web

Ao navegar polo Sitio Web pódense recoller datos non identificativos, entre os que pode estar o enderezo IP, xeolocalización, un rexistro de como se utilizan os servizos e os sitios, hábitos de navegación e outros datos que non poden ser utilizados para identificarte.

O sitio web utiliza os seguintes servizos de análises de terceiros:

 • Google Analytics.

O Titular utiliza a información obtida para obter datos estatísticos, analizar tendencias, administrar ou sitio, estudar padróns de navegación e para recompilar información demográfica.

O Titular non se fai responsable do tratamento dos datos persoais que realicen as páxinas web ás que poidas acceder a través das distintas ligazóns que contén o Sitio Web.

Exactitude e veracidade dos datos persoais

Comprométeste a que os datos facilitados ao Titular sexan correctos, completos, exactos e vixentes, así como a mantelos debidamente actualizados.

Como usuario do Sitio Web, es o único responsable da veracidade e a corrección dos datos remitidos ao sitio web, e exoneras o Titular de calquera responsabilidade respecto diso.

Aceptación e consentimento

Como usuario do Sitio Web, declaras que fuches informado/a das condicións de protección de datos persoais, e aceptas e consentes o seu tratamento polo propietario na forma e para os fins indicados nesta política de privacidade.

Para contactares co Titular, subscribíreste a un boletín ou realizares comentarios neste sitio web tes que aceptar esta Política de Privacidade.

Cambios na Política de Privacidade

O Titular resérvase o dereito para modificar esta Política de Privacidade para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudenciais, así como a prácticas da industria.

Estas políticas estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.